87-37. Okänd man.JPG

87-37. Okänd man.JPG
Herman Karlsson, Olsbo.
Arkiv: SHF, Gunnar Stenlids pärm nr 9. sid. 064.