87-38. Okänt hus, okända män.JPG

87-38. Okänt hus, okända män.JPG
Gamla möbelfabriken i Olsbo. Okända män.
Arkiv: SHF, Gunnar Stenlids pärm nr 9. sid. i pärm 067.