87-36. Okänd man.JPG

87-36. Okänd man.JPG
Herman Karlsson, Olsbo.
Arkiv: SHF, Gunnar Stenlids pärm nr 9. sid. i pärm 063.