Håknebo 1700-1900 s10, 207RP.jpg

Håknebo 1700-1900 s10, 207RP.jpg
Kompendium innehållande "Några som bott i Håknabo 1700-1900" av Rune Persson, Halltorp" Sida 10. Familj 200 - familj 202.
200. Olaus Petersson (f. 1851)
201. Olof August Olsson (f. 1839)
202. Håkan Olsson (f. 1788)