94-10-6. Boskälle 1964..JPG

94-10-6. Boskälle 1964..JPG
Mauritz Thulin (f. 1899-05-25 i Mortorp), Ebba och Johan Thulin.
Arkiv: Rune Sjöstrand, Skällby.