94-11-6. Boskälle 1964..JPG

94-11-6. Boskälle 1964..JPG
Boskälle 1964.
Bernhard Andersson´s barndomshem.
Arkiv: Rune Sjöstrand, Skällby.