Trottorp 2 2, 1990, 163SF.jpg

Trottorp 2 2, 1990, 163SF.jpg
Fastigheten Trottorp 2:2. Flygfoto 1990. EJ fri för publicering.
Arkiv: Sven Fredriksson, Trottorp.