97-35-10 Skällbybor hos Per Johansson, Sörgården.jpg

97-35-10 Skällbybor hos Per Johansson, Sörgården.jpg
Några Skällbybor samlade hos Per Johansson, Sörgården i Skällby, 1920-talet.
Arkiv: Hans Johansson, Skällby / S-möre HBF pärm 10