331bp. Fornlämning nr 25..JPG

331bp. Fornlämning nr 25..JPG
Fornminnesinventering i Arby socken 1942, av Gunnar Ekelund.
Arkiv: Bengt Persson, Arbylund.

Förening:

Södermöre Hembygdsförening

Skapad av: Södermöre Hembygdsförening (2010-12-21 09:24:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södermöre Hembygdsförening (2010-12-21 09:24:27) Kontakta föreningen