Hästar på Igelösa 1 92-57.JPG

Hästar på Igelösa 1 92-57.JPG
Igelösa n:o 1 i början av 1900-talet.
Arkiv: Gösta Johnsson, Igelösa.