Östragården Trottorp ca 1910.JPG

Östragården Trottorp ca 1910.JPG
Trottorp no 1 ca 1910, "Hålan" eller Östragården. Huset revs på 1930-talet. Det nya huset byggt 1937 på gården. (Finns även i pärm: 89-58) 
Foto tillhör Sven Fredriksson, Trottorp 210, Halltorp.