Trottorps grusgrop 3.JPG

Trottorps grusgrop 3.JPG
Trottorps grusgrop ("hålan") under Axel Johansson´s tid i Trottorp. Fotograferat av kantor Hjalmar Holm, Halltorp, angående process vid tinget. (Se även 96-33-07 Södermöre HB  pärm 7.)
Foto tillhör Sven Fredriksson, Trottorp 210, Halltorp.