Trottorps grusgrop 2.JPG

Trottorps grusgrop 2.JPG
Trottorps grusgrop ("hålan") under Axel Johansson´s tid i Trottorp. Fotograferat av kantor Hjalmar Holm, Halltorp, angående process vid tinget. (Se även 96-32-07 Södermöre HBF pärm 7.) 
Foto tillhör Sven Fredriksson, Trottorp 210, Halltorp.