Trottorps grusgrop 1.JPG

Trottorps grusgrop 1.JPG
Trottorps grusgrop ("hålan") under Axel Johansson´s tid i Trottorp. Fotograferat av kantor Hjalmar Holm, Halltorp, angående process vid tinget. (Se även 96-35-07 Södermöre HBF pärm 7)
Foto tillhör Sven Fredriksson, Trottorp 210, Halltorp.