Mjölkbilen.JPG

Mjölkbilen.JPG
Premiärhämtning av mjölk med tankbil vid Trottorp 1:3, Gösta Fredriksson 1 april 1967. Halmtak på ladugården. 
Fotograf Sven Fredriksson, Trottorp 210, Halltorp.