Mjölkbilen.JPG

Mjölkbilen.JPG
Premiärhämtning av mjölk med tankbil vid Trottorp 1:3, Gösta Fredriksson 1 april 1967. Halmtak på ladugården. 
Fotograf Sven Fredriksson, Trottorp 210, Halltorp.

Förening:

Södermöre Hembygdsförening

Skapad av: Södermöre Hembygdsförening (2010-01-14 13:07:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södermöre Hembygdsförening (2010-01-14 13:07:54) Kontakta föreningen