Ingvar Persson 1999, 164SF.jpg

Ingvar Persson 1999, 164SF.jpg
Ingvar Persson, Stockholm (Trottorp) på 85-årsdagen 1999. På besök hos Sven och Annelie Fredriksson samma dag. ("Pelle-rättars Ingvar" = fadern Per Nilsson var rättare på Värnarum under Ernst Carlsunds tid)
Arkiv: Sven Fredriksson, Trottorp.

Förening:

Södermöre Hembygdsförening

Skapad av: Södermöre Hembygdsförening (2012-04-23 12:07:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södermöre Hembygdsförening (2012-04-23 12:07:28) Kontakta föreningen