A. E. Hahn (f. 1861).JPG

A. E. Hahn (f. 1861).JPG
Axel Eric Hahn. Igelösa gård, Loverslund. Godsägare. Ägare av n:o 2, 3, 4 och 7 Igelösa i Voxtorp socken. Delägare i Holmskvarns kvarn i Hagby socken. Voxtorp socken. 
Porträtt från boken Porträttgalleri från Småland 1932.

Förening:

Södermöre Hembygdsförening

Skapad av: Södermöre Hembygdsförening (2011-01-20 15:49:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södermöre Hembygdsförening (2011-01-20 15:49:53) Kontakta föreningen