Sture Tyden 91-16.JPG

Sture Tyden 91-16.JPG
Sture Tydén, smed och cykelreparatör mm, Prästlycke. (smk 1991-47, smk 2013-15) 
Arkiv: Åke Johansson, Halltorp.