Sture Tyden 91-17.JPG

Sture Tyden 91-17.JPG
Sture Tydén, smed och cykelreparatör mm, Prästlycke. Arkiv: Åke Johansson, Halltorp.