Albin Åberg m syster o mor 91-20.JPG

Albin Åberg m syster o mor 91-20.JPG
Fr.v.: syskonen Nanny Åberg och Albin Åberg. T.h. modern Emma Åberg, dotter till siste båtsmannen i Germundslycke, Peter Danielsson Bökman. Utanför hemmet Björkhaga vid Lyckeström.
Arkiv: Åke Johansson, Halltorp