Lyckeström 91-34.JPG

Lyckeström 91-34.JPG
Infart mot Lyckeström på 1940-talet.
Arkiv: Åke Johansson, Halltorp.