96-45-09 Åbron v Arby kyrka.jpg

96-45-09 Åbron v Arby kyrka.jpg
Bron över Hagbyån vid Arby kyrka.
Arkiv: Lars Larsson, Ålebo. (Södermöre Hbf pärm 9.)