Voxtorps Landsbygdsmuseum


(56.53643 16.13931)

 

Museet vill levandegöra hur vår bygd såg ut under 1800-talet och fram till 1950-talet då moderna brukningsmetoder tog över i jordbruket. Museet berättar också om de olika hantverk, som utövades i samklang med huvudnäringen. Museet består av  en utställningsdel och en förrådsdel. I utställningsdelen har vi samlat de föremål, som finns i föreningens ägo och som framför allt kommer från Birger Karlssons samlingar från Stacka och som hör till det gamla bondesamhället. I utställningsdelen finns även en liten scen och fikaplats för 50-talet gäster, I förrådsdelen, som normalt inte visas för allmänheten, finns utrymmen för att iordningsställa och lagra nytillkomna föremål. Museet är beläget på  övervåningen på en f.d. ladugård men är lättillgängligt via antingen en bred trappa eller hiss för rörelsehindrade. Själva museet är i ett plan och utan nivåskillnader. Allmänt öppethållande under 2014. Voxtorpsdagen söndagen  den 15. juni kl. 13-16, Torsdagar kl 17-19 under veckorna 26-31. För grupper, öppet efter överensk. på tel 0702-025692 eller. 0707-416800.

Som tack till de som bidragit till museet finns en "sponsorvägg".

Museeet är uppdelat i sektioner där varje sektion representerar ett hantverk eller en aktivitet.
Härigenom kan man enkelt byta ut innehåll och aktivitet.

Birger Karlsson var bl. a. bryggare. De här föremålen kommer från hans yrkesliv.

Han gjorde bl.a. en modell av ett brygggeri.

I smedjan var det inte alltid så här städat.

Det är inte självklart vad gamla verktyg användess till. Välkomna att gissa!

För vägvisning, se kartan i övre högra hörnet på denna sida!

 

 

Förening:

Södermöre Hembygdsförening

Skapad av: (2012-11-14 15:38:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södermöre Hembygdsförening (2019-02-04 08:05:13) Kontakta föreningen