Bygdeband

Bygdeband, bakgrund och utveckling.

Bygdeband startade som ett samarbete mellan Genline och Sveriges Hembygdsförbund.  Bygdeband är ett historiskt digitalt arkiv för hembygds- och släktforskare och för alla som är nyfikna på sin historia. Här kan man hitta platser och personer i sin hembygd och få tillgång till material, bilder och dokument, som hittills bara varit tillgängligt i hembygdsföreningarnas arkiv. Hittills har närmare 400 hembygdsföreningar har gått med i Bygdeband. Totalt fanns i Bygdeband i slutet av 2012 ca  190.000 bilder, 421.000 platser, 161.000 personer och 90.000 dokument.

 Genline var ett av de mest kända släktforskningsföretagen i Sverige. Genom abonnemang fick släktforskare via Internet tillgång till avfotograferade kyrkböcker, istället för att behöva rekvirera och leta i material på mikrofiche eller åka till något kyrkoarkiv.

Genline är sedan 2011 uppköpt av världens största släktforskningsföretag, Ancestry, med liknande verksamhet. Svenska användare kan härigenom få tillgång till material från USA, vilket möjliggör forskning efter personer, som utflyttat dit.

 Ancestry har via Genline erbjudit sig att överlåta databasen i Bygdeband till Sveriges Hembygdsförbund, vilket Hembygdsförbundet accepterat. Förvaltningen av databasen kommer att ske via Släktforskningens Hus i Leksand. F.n. – i början av 2013 – pågår avtalsförhandlingar om hur den löpande förvaltningen av Bygdeband skall ske.

I och med övertagandet försvinner det kommersiella inslaget, vilket innebär, att det skall vara gratis för alla att använda Bygdeband. För att finansiera drift, underhåll och utveckling kommer man att öppna för sponsring annonsering och andra tjänster-

Utveckling av Bygdeband

Under hösten 2013 pågår ett utvecklingsarbete där Bygdeband kopplas samman med
K-samsök som är utvecklat av Riksantikvarieämbetet. Det här kommer att
möjliggöra att Bygdebands innehåll blir sökbart från andra webbplatser, i
Sverige men även runt om i Europa. På det sättet tillgängliggörs kulturarvet,
vilket är ett av SHFs fokusområden. Efter det här arbetet kommer SHF att titta
på hur användarvänligheten kan förbättras på Bygdebands söksida. Dessutom finns
planer på att på sikt integrera Bygdeband med SHFs webbplats, www.hembygd.se

Bygdeband hos Södermöre Hembygdsförening.

På eftersommaren 2009 skrev Södermöre Hembygdsförening som första förening i Kalmar län avtal med Genline. Intresset hade väckts tidigare och vi hade även sett på andra lösningar, men vi fann, att Genline var den som passade oss bäst. På hösten startade vi en studiecirkel med ett 10-tal intresserade. Föreningen hade dessförinnan fått hyra en lokal i Arbygården, där vi inrättade kontor och installerade datorutrustning. Vårt första mål var, att skanna in det 10-tal pärmar med foton, som fanns i arkivet. Vi insåg emellertid när vi sett omfånget av detta arbete, att med studiecirkelns begränsade tid skulle vi inte nå målet inom rimlig tid.

Vi fick då tillgång till en person, som vi fick disponera 40 tim/vecka under 14 månader. Med bildvana, datorvana och släktforskarintresse tog arbetet fart. Genline skickar varje månad ut en lista över de föreningar, som nått längst med inskanning och inom kort låg Södermöre i topp bland hembygdsföreningarna. Foton skannades och personers hemvist och släkt noterades och kopplades samman från olika håll, vilket andra föreningar inte gjort i samma utsträckning.

Från mars 2011 försvann arbetet på heltid, men med frivillig kraft, på senare tid tillsammans med Ingrid Fröström v. ordf. i föreningen fortgår arbetet. Vid årsskiftet 2012/2013 ligger Södermöre hembygdsförening bland de 15 främsta hembygdsföreningarna  med ca  5500 bilder, 3500 personer och 29.000 poster registrerade.

Under arbetets gång har vi i olika sammanhang sökt sprida information om projektet, vilket bl.a. gjort att flera personer hört av sig med bilder och andra dokument från våra socknar. Vi har dessutom haft bilder utställda på skärm eller i pärmar (skolfoton och konfirmandfoton) och härigenom fått hjälp med att identifiera personer på t.ex. skolfoton.

Fortfarande är vi tacksamma för hjälp med foton och annat material. Kontakta oss på föreningens mailadress: [email protected]    eller till någon i föreningens styrelse.

Bygdeband, nu och i framtiden.

Vi vill också gärna få kontakt med Dig, som har tid och är intresserad av att hjälpa till med att skanna  bilder för Bygdeband. Det är bra om Du har någon datorvana, men Du får hjälp med utbildning i de specifika produkterna. En del av arbetet kan göras hemifrån förutsatt att Du har tillgång till dator. Kontakta någon enl. ovanstående adresser.

Att använda Bygdeband.
Den som vill komma in på Bygdeband och se på vad som finns där, använder adressen: www.bygdeband.se    Tidigare fanns krav på registrering, men detta krav finns inte numera.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter