Valberedningen

Valberedningen efterlyser!

Förslag till ledamöter, valberedare och revisorer till nästa årsmöte.

Speciellt efterlyses valberedare!

Gör din röst hörd!

Valberedningen inför årsmötet 2018

  1. Lars Ohlsson 070-376 21 38 (sammankallande) [email protected]
  2. Astrid Gustavsson 0156-210 77 [email protected]
  3. Kerstin Jonasson 0155-22 51 84 [email protected]
  4. Kajsa Enoksson 016-600 91 [email protected]
  5.  Anna-Stina Gustafsson 070-563 75 75  [email protected]

_____________________________________________________

Föreslå personer som valberedningen kan kontakta

Vid höstmötet efterlyste valberedarna förslag på personer att kontakta för uppdrag i
hembygdsförbundet. Alltså personer som inte behöver vara tillfrågade av föreningen som föreslår dem, utan personer som valberedningen kan kontakta. Detta för att hjälpa valberedningen att hitta riktigt bra kandidater.
Förbundets ordförande, Pehr Bengtsson, uppmanade på höstmötet 2015 varje förening att föreslå en eller två personer var. Ett par förslag har redan kommit in.

______________________________________________________

Ledamöter Valda 2017, vars mandattid löper ut vid årsmötet 2019

År inom parentes är det första året personen valdes in i styrelsen.

Sigyn Björk  (2008)

Inger Gustafsson   (2013)

Anne-Marie Johansson    (2012)

Tommy Lundström   (2015)

Mattias Sandberg   (2014)

Val gjorda 2016, vars mandattid löper ut vid årsmötet 2018

Pehr Bengtsson  2016-2017 Omval (2012) Ordförande välj varje år

Göran Dahlberg   Omval  (2011)

Bengt Elmwall   Omval (2015)

Leif Jacobsson Omval   (2007)

Bo Törnqvist  Omval   (2010)

Gunilla Wikne  Nyval (2016)

________________________________________________

Revisorer för 1 år (Vald 1:a gången)

Lena Kihlberg  Nyval  (2017)

Göran Jonsson  Omval  (2010)

Revisorsuppleanter för 1 år

Kjell Carlsson  Omval(2010)

Tommy Persson Omval  (2013)

Valberedningen inför årsmötet 2017

Mimmi JohanssonFotograf: Mimmi Johansson

Lennart, Astrid, Kerstin och Lars på årsmötet 2016

  1. Lars Ohlsson 0151-55 01 99 (sammankallande) [email protected]
  2. Astrid Gustavsson 0156-210 77 [email protected]
  3. Kerstin Jonasson 0155-22 51 84 [email protected]
  4. Kajsa Enoksson 016-600 91 [email protected]
  5. Lennart Schweitz 0159-122 24 [email protected]