2014

 

 

Jennie FornedalFotograf: Jennie Fornedal

Linda Eklund är redaktör för Sörmlandsbygden 2014. En årsbok som är ungefär som vanligt, men ändå lite annorlunda.

Ovan är Linda Eklund på hembygdsförbundets årsmöte den 4 maj 2013. Då pratade hon om dialekter, som vi kan läsa mer om i boken.

Sörmlandsbygden 2014Fotograf: Sörmlandsbygden 2014

Bild från SSAB i Oxelösund

Artiklar i Sörmlandsbygden 2014:

”När solen tänder sina strålar med ömhet tänker jag på dig”
Karin Ericsson Back, sångerska, folkmusiker och pedagog

Fjorton kvinnor på Julita år 1594
Christopher Pihl, fil.dr. Uppsala universitet

Ur ”Några gjorde hålen”, Telefonterror och Vitt-i-vitt
Maria Hamberg, författare och kulturskribent

Spunnet och vävt i Nyköping
Harald Andersson, skribent och medlem i Textilhistoriska gruppen i Nyköping

Från Rock-Nisse till Kent – pop- och rockmusik i Eskilstuna 1958–1998
Stefan Wistrand, musiker och musikbibliotekarie

Mått-Johansson, världens exaktaste man
Roine Viklund, teknikhistoriker vid Luleå tekniska universitet

Lokomobilen, motorplogen, Grållen… Traktorhistoria och jordbrukets mekanisering i Sörmland
Sven Olof Strömkvist, pensionerad Grålleägare

Centralbygder och odlingslandskap – riksintressanta kulturmiljöer i Södermanlands län
Karin Beckman-Thoor, arkeolog vid Kraka kulturmiljö

Vad en brudkista skulle kunna berätta
Ingrid Hartman Söderberg, fil.dr. historiker och etnolog

Gnällbälte och hovspråk Om sörmländska dialekter
Bengt Nordberg, professor emeritus i sociolingvistik, Uppsala universitet

Mathias Wefverstedt – grundaren av en dynasti på Utö
Ann Wallin, skribent och lokalhistoriker

På Hebbarnas tid i det fashionabla Södertälje  … och i det gudsförgätna Vrena
Ami Lönnroth, journalist och författare samt Per Eric Mattsson, ordförande i den litterära föreningen Wendelas Vänner och f.d. bankdirektör

Karin Svensdotter – barnamörderska?
Maria Landin, stadsbyggnadschef och kommunantikvarie i Nynäshamns kommun samt ordförande i Sorunda hembygdsförening