2017

Redaktören Linda Eklunds ord från bokens baksida.

Ca 40 personer samlades för boksläpp den 4 december 2016

Här finns några bilder från det sista boksläppet tillsammans med en text.
Ett sista boksläpp 2016

Sörmlandsbygden 2017 blir den sista boken i årsboksserien som det sett ut sedan 1932. Anledningen till detta är främst att den har för få läsare. Vi är mycket ledsna över detta, men hoppas hitta andra sätt att berätta om Sörmland, dess kulturer och historier.

Tidningen Sörmlandsbygden skriver om sin namne den 1 sept 2016

Sörmlandsbygden 8 dec 16 om SB 17Fotograf: Sörmlandsbygden 8 dec 16 om SB 17

Boken börjar distribueras till hembygdsföreningarna i samband med Höstmötet den 19 november och till prenumeranter några veckor senare.

I länken här finns hembygdsföreningarnas beställningar

Hembygdsföreningars böcker SB 17