2016

Sörmlandsbygden 2016

På omslaget sitter familjen Wohlin, med mamma Karin i mitten. Familjen är samlad utanför sommarhuset i Trosa någongång i slutet av 1940-talet. En av artiklarna i Sörmlandsbygden 2016 handlar om vad Karins garderob berättar.

I boken möter vi också bl a trädgårdsmästare, konstnärer, skjutsbönder och en fartygstelegrafist med uppdrag under brinnande krig. En friherrinna skymtar också förbi. Det handlar även om hur det är att vara hemlös, både förr och år 2015.

Sörmlandsbygden 2016

”Och sången härligt klingar med många stämmors ljud…” Anne-Marie Karlsson, ordförande i Kulturföreningen Fogelstad

Herrgårdsträdgårdar och deras mästare, Inger Olausson, hortonom och agronomie dr, forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien och Linköpings universitet

Rapport från en sörmländsk by, Mario Matteoni, frilansjournalist och författare

Sörmlandsbryggerier, Staffan Nilsson, fil.dr, byggnadsantikvarie

Nils Oscar – från ax till strupe, Sara Santo, Nils Oscar Bryggeri & Bränneri

Ur Karin Wohlins garderob, Anna Hedtjärn Wester, antikvarie på Sörmlands museum

Gamla teatern i Eskilstuna, Peter Gripewall, teater- och konstvetare (fil.mag)

Med hemmet på fickan. Om hemlöshet i Eskilstuna från 1870 till 2015. Elin Eriksson, antikvarie på Eskilstuna stadmuseum

Valle Jansson – fartygstelegrafist under första Balkankriget, Stefan Östergren, fil. lic. i historia, f.d. chef för Antikvarisk-topografiska arkivet vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer

Friherrinnan hade inga bananer, Ingegerd Wachtmeister, antikvarie på Sörmlands museum

Kumlagårdarnas gästgiveri-och skjutsverksamheter i Turinge socken, Stefan Nordin, väghistoriker

Himmelrike och sjömansliv – runfynden i Vrena kyrka, Magnus Källström, docent och forskare vid Riksantikvarieämbetet

Nyckel till Rosanderska gravkoret i Torsåker, Sven Kullman, leg läk, genealog

Konstnärssomrarna på Tyresö 1894–1918, Anna Meister, arkivarie och bibliotekarie på Prins Eugens Waldemarsudde

”Ty hembygden är i lika hög grad nutid som forntid och framtid”, Jennie Fornedal, hembygdskonsulent på Södermanlands hembygdsförbund