2011

Dags igen för hembygdsförbundets årsbok, Sörmlandsbygden 2011, som utkommer i december 2010.

Det har blivit tradition att inleda med en visa. I år är det en dryckesvisa.
Arne Blomberg berättar om hur den användes förr: ”Hvem skall denna vimpelen
hafva…”

Stenhammar. Ett av de nyaste naturreservaten. Rolf Pettersson
tar oss med dit.Naturen i dessa kungliga markerär synnerligen omväxlande!

Sörmländska äpplen i en smakrik artikel! Håkan Svensson berättar
om vilka egenskaper de har och bilderna visar hur äpplena ser ut.På Julita finns en ”äppelbank” så än kan vi odla de gamla sorterna.

Maria Fröberg
En mer eller mindre känd konstnär från Eskilstuna. Per Hjertzell berättar hennes historia och bilder av konstverken beledsagar texten.

Kyrkliga syföreningar
Cecilia Wejryd berättar om dessa syföreningar i Sörmland genom tiderna. Än idag är de aktiva även om deras verksamhet kan ha kommit att förändras.

Att nålbinda vantar
Om du inte vet hur man gör så får du anvisningar i boken. Lille-Mor Boman visar bindaren rätt och resultatet blir luft- och vattentäta vantar.

Släktforskning.
När Gunilla Lindberg tog sig an sin släkt hamnade hon först med intressant historia men sedan hittade hon igen sin släkt och kunde förstå hur folk och gårdar hörde ihop.

Att vara yrkesfiskare i Sörmland
Johan Åkerlund berättar om familjen som hade fiskearrendet på Tåkenön i Hjälmaren.

En karta på Korslöt.
Ann-Beate Barke börjar forska och hittar en spännande tolkning som delvis förändrar synen på Trosas historia, väl passande till 400-årsjubileet.

Otto Julius Hagelstam
En betydande person på Södertörn. Han planerade ett projekt
att genom kanaler förbinda vatten systemen för smidigare
transporter till Mälaren. Fastän mäktig så fanns det andra
med inflytande och det blev aldrig något av det storslagna projektet.

Teknikens olika faser
som har påverkat samhället i alla tider. I årets bok berättar Per Thunström om hur tändkulemotorn kom att bli en drivkraft för landsbygden. Det var inte bara dunket från en fiskebåt som bröt tystnaden.

Den legendariske landsantikvarien Ivar Schnell Inte bara redaktör för denna bok i många år utan också en mångsidig man med många talanger. Per Berg var en av hans medarbetare som i årets bok berättar om Ivar Schnells gärning.

Folkskolan som startade 1842 och 100 år senare var det dags att jubilera. Barbro Nordlöf berättar om hur jubileet gick till i Huddinge.

Planerna för det flyttande museet i Nyköping. Här kommer att skapas ett museum med större möjligheter till olika typer av verksamhet. Hur detta ter sig idag beskriver
Ingegerd Wachtmeister.