Se om ditt hus 2017

Den 16 september träffades ett trettiotal medlemmar från 12 bygdegårds- och hembygdsföreningar i Sörmland på Barvagården för att minska både skaderisken och försäkringspremien.

Bygdegårdarna och Hembygdsföreningarna har ungefär samma försäkring. Carolina går igenom vad man bör tänka på. Som att trafikförsäkra åkgräsklipparen. Tro inte på ”Sunt förnuft” Skriv avtal.

Per Gustavsson från Brandskyddsföreningen i och Carolina från Försäkringskansliet går igenom grundläggande Systematiskt Brandskyddsarbete.

Vatette vattenfelsbrytare ser till att minimera risken för vattenskador till följd av läckage från vattenledningarna i våra byggnader. Investeringsbidrag och premierabatt finns.

Larmagruppen marknadsför sitt tryckluftslarm. ”Placera det mitt i lokalen och tryck på knappen.” Inga sensorer eller obligatoriska abonnemang. Investeringsbidrag och premierabatter finns.

Du har väl sett vår sida: Skydda kulturarvet?

https://www.hembygd.se/sodermanland/skydda-kulturarvet/

Mycket att tänka på och ta till sig under en dag full av kunskap och inspiration.