Skydda kulturarvet

Vattenskadorna borde vara obefintliga, ändå ökar de i hembygdsrörelsen! Nu är ursäkterna slut!

Ett informationsbord kommer att finnas på årsmötet den 22 april.

Försäkringsinformation 1 2017

 

Vatette Vattenfelsbrytare mail

SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete

Nu finns det en handbok och mallar att ladda ned från Hembygdsförsäkringen.

Handboken och Mallarna

SBA i Hus med Historia. Bild JF