Skydda kulturarvet

Restvärdesräddning och Brandförebyggande arbete

Riksantikvarieämbetets handledning om skadeförebyggande arbete finns fortfarande att ladda ned från deras sida https://www.raa.se/publicerat/9789172095199.pdf 

Försäkringsrutor 2017

  1. Försäkringsinformation 1 2017
  2. Försäkringsruta nr 2 2017
  3. Försäkringsruta nr 3 2017
  4. Försäkringsruta nr 4 2017

Se ett par filmer om vattenfelsbrytaren Vattete

https://www.youtube.com/watch?v=h8XQHHtBxxs 

 

  • Vattenskador är en av de vanligaste skadorna som drabbar hembygdsgårdar och kan vara helt förödande för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål som aldrig går att få tillbaka. Från försäkringen betalas endast ut ”en påse pengar”.
  • Vattenskador är också en skada som vi relativt enkelt kan skydda oss emot. Det vi behöver göra är att investera i en automatisk vattenfelsbrytare.
  • Vi rekommenderar Vatette som ni beställer genom er lokala VVS-are.
  • Till och med 30 juni 2018 får alla som har Hembygdsförsäkringen tillbaka 50% av kostnaden i form av ett investeringsbidrag på upp till 5 000 kr.
  • Föreningen betalar fakturan för åtgärden själva och skickar sedan in en kopia samt föreningens kontonummer till försäkringskansliet senast inom ett år från fakturadatum för att få pengar tillbaka. Fyll också i blanketten för säkerhetsrabatt senast 31 oktober för rabatt på nästa års
  • Kontakta försäkringskansliet för att veta mer. Maila till [email protected] eller ring 0200-22 00 55.

Vatette Vattenfelsbrytare mail

SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete

Nu finns det en handbok och mallar att ladda ned från Hembygdsförsäkringen.

Handboken och Mallarna

SBA i Hus med Historia. Bild JF