Immateriellt kulturarv


UNESCOS konvention för tryggande av det immateriella kulturarvet samordnas i Sverige av Institutionen för språk och folkminnen. Arbetsnamnet för arbetet med konventionen är Levande historia.  http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-.html

Även Riksantikvarieämbetet skriver en del om det immateriella kulturarvet: https://www.raa.se/kulturarv/immateriellt-kulturarv/om-vart-immateriella-kulturarv/

Image

Vid inledningen av  konferensen "Vad händer när ingen längre kan" den 13-14 mars 2019 gjordes följande anteckningar: Vad händer när ingen längre kan.pdf  Föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga på film.

Dokumentation av immateriellt kulturarv. Sörmlands museum har jobbat med dokumentation inom projektet med samma namn som konferensen ovan. På deras hemsida finns några filmer publicerade: https://sormlandsmuseum.se/utforska/att-synliggora-det-osynliga/att-brickvava-band-med-sonja-berlin/

 

 

 

 

Förening:

Södermanlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jennie Fornedal (2019-03-14 08:37:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jennie Fornedal (2019-03-14 09:14:33) Kontakta föreningen