Hembygdskretsarnas syfte och utveckling


Kretsarnas roll och utveckling.pdf

Syftet med kretsen

 • Sprida information och ge inspiration.
 • Samarbeten. Vad kan man göra ihop? Hur kan man lära känna varandra?
 • Remissarbete.  Delta och påverka samhällsutvecklingen.
 • Vara kontaktpunkt för kommunens representanter.

 Dessutom

 • Föreslå förbundets valberedning personer till hembygdsförbundet styrelse och andra uppdrag.
 • Vara informationskanal mellan förbundet och föreningarna.
 • Bjud in en gäst till kretsmötet för att med denne lyfta gemensamma frågor, få relevant information eller inspiration.

 Samarbete gentemot kommunen är viktigt för att:

 • visa att vi finns och vilka kunskaper som finns inom hembygdsrörelsen,
 • kommunen får en informationskanal in i hembygdsrörelsen,
 • skapa samsyn i kulturhistoriska frågor, t.ex. vid remissarbeten och att
 • kretsen ska bli representerad i kommunens arbetsområden.
   

Kretsen kan till exempel arbeta med att:

 • Tillsammans lista vad som är gemensamma, angelägna frågor och ”problemområden” ex tillstånd av olika slag.
 • Tillsammans med kommunen utveckla besöksnäringen. Detta är ett område kommunerna och hembygdsföreningarna skulle tjäna mycket på att samarbete inom.
 • Tillsammans ta fram och presentera idéer och planer för hur hembygdsföreningarna kan samarbeta och stödja skolans verksamhet.  Detta är extra utmanande då vårt sätt att organisera oss inte längre stämmer med var skolorna finns. 

 I kretsen kan föreningarna med fördel utveckla arbetet med:

 • Att dela nya idéer och bra exempel med varandra. Både vad man kan göra i den egna föreningen och för att skapa samarbeten tillsammans.
 • Att samordna aktiviteter så att de inte krockar.
 • Att samarbeta kring aktiviteter på nya platser som möter nya människor. Tex Hembygdens helg på Fristadstorget, Mälardagarna, Bokmässan i Katrineholm etc. På så sätt sprida vårt varumärke så att fler människor känner igen hembygdsföreningarna och hembygdsrörelsen och fler kanske blir inspirerade att delta.

     Vad bör undvikas vid kretsmöte

 • Undvik att berätta allt föreningen gjort eller tänker göra.
 • Undvik att berätta om samma aktiviteter som förra året.

 Övriga synpunkter som uppkommit

Ortsutveckling. Här är Bygderåd/Sockenråd samarbetsparter, inte konkurrenter. Ofta är det samma folk som i hbf.

 

 

Förening:

Södermanlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jennie Fornedal (2018-12-07 09:22:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jennie Fornedal (2021-12-13 16:33:57) Kontakta föreningen