Medlemsrapportering


Senast den 5 februari behöver vi veta hur många medlemmar ni var i er förening den 31 december. Rapportera via mail till kansliet. [email protected]

Efter den 15 februari är möjligheten att ändra låst och förra årets siffror gäller. Som vanligt önskar vi först och främst få reda på hur många vi bör fakturera för under våren.

Enskild medlem är en och familjemedlem räknas som två, oavsett vilken medlemsavgift ni har för dessa.
Har ständiga medlemmar och hedersmedlemmar erhållit medlemskap i läns- och riksförbund räknas även dessa.

Medlemmar under 25 år betalar ingen avgift till SHF. Barn- och ungdomsmedlemmar registreras via medlem.hembygd.se där ni också anger vilka som ska få Bygd och Natur

Det finns en minimiavgift till SHF på 500 kr, vilket innebär att föreningar med mindre än 38 medlemmar betalar en högre avgift än tidigare. Ingen förening betalar mer än totalt 21 000 kr per år i medlemsavgift. I Södermanland finns  en förening som når taket. Detta tak plockas bort from 2022, men finns kvar för Sveriges Hembygdsförbund. 

Avgiften till Sveriges Hembygdsförbund är 13 kr per medlem och till Södermanlands hembygdsförbund är den 8 kr per medlem.

Image

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Jennie Fornedal (2020-12-03 16:09:45)