https://utvecklasormland.se/finansiering-och-stod/foretagsstod/kreativa-utvecklingscheckar/ 

Region Sörmland erbjuder möjlighet att söka finansiering för utveckling av nyskapande och utforskande satsningar och idéer hos aktörer som är verksamma inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland.

Med denna utlysning vill Region Sörmland testflyga kreativa utvecklingscheckar som ett för oss nytt sätt att möjliggöra nyskapande och utforskande satsningar och idéer hos aktörer som är verksamma inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland. Checkarna ska fungera som katalysatorer för satsningar som har potential att utvecklas och leva vidare, men som har svårt att förverkligas utan initiala resurser kopplat till affärs- och idéutveckling.

Checkarna ska möjliggöra affärsutveckling och/eller konstnärligt utforskande idéer som har potential att öka självförsörjningsgraden hos den sökande. Medlen kan exempelvis användas till att testa en ny satsning eller vidareutveckling av en befintlig verksamhet, men med fokus på en ny målgrupp, mottagare eller inriktning.

Ansökan och redovisning

  • I ansökan ger du en kort och tydlig beskrivning av din idé, budget och tidsplan.
  • Ansökan och redovisning görs digitalt.
  • Satsningen ska vara avslutad senast 31 juli 2023 och redovisas senast en månad efter avslut
  • Du kan inte spara din ansökan så tips är att skriva ansökan i ett separat dokument och klistra in din text i ansökan. Frågeställningarna som finns i ansökningsformuläret. 

Sista ansökningsdag är 2022-12-02.


Förening:

Södermanlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jennie Fornedal (2022-11-03 07:22:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jennie Fornedal (2022-12-08 13:19:24) Kontakta föreningen