Hembygdsvänner, vi behöver er hjälp!
Vid årsmötet i april 2021 kunde inte mötet välja en komplett valberedning på grund av att inga förslag på nyval fanns. Vid nästa årsmöte kommer de tre valberedare som då valdes inte längre att stå till förfogande för omval. Detta innebär att Södermanlands hembygdsförbund nu söker fem valberedare.

En valberedare skall förbereda valen vid års- och höstmöte. De förslag som valberedningen lägger är nästa alltid de val som görs. Valberedningen är därför en väldigt viktig kugge i det maskineri som formar morgondagens regionala hembygdsrörelse i länet. För den som vill vara med och påverka utvecklingen är detta en nyckelpost.
En valberedare i en länsorganisation som vår är inte en som behöver känna en massa människor att föreslå. Det är en person som behöver vara bra på att följa upp förslag och sedan prata med och värdera de som föreslås.   Många som avböjer uppdraget gör det med argumentet att de inte känner tillräckligt många. Men den person finns inte som känner tillräckligt många runt om i länet för att göra förslagen på egen hand.
I Södermanlands hembygdsförbund väljs normalt fem valberedare. Man representerar alltså inte sin krets, utan valberedningen arbetar på hela länet tillsammans. Att man sedan i gruppen fördelar arbetet geografiskt är en annan sak.

Nu ber vi er om hjälp med att finna fem valberedare. Maila eller ring era förslag till kansliet
Detta brev kommer att följas upp med telefonsamtal under augusti om inte tillräckligt med förslag inkommer


Förening:

Södermanlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jennie Fornedal (2021-06-15 15:28:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jennie Fornedal (2021-12-20 10:07:18) Kontakta föreningen