Inför vårens möten

I ledaren för Dymlingen nr 4 2020 skriver ordförande Pehr Bengtsson om vikten av att vi behåller våra demokratiska arbetssätt. Vi har flera sorters möten som måste falla på plats nu under våren som kommer. Här i länken finns ett brev från Studieförbundet Vuxenskolan där de erbjuder sin hjälp.
  Rent praktiskt kan digitala möten innebära att den som har en gammal stationär dator behöver köpa både högtalare, mikrofon och eventuellt kamera till sin dator. Men har du en smartphone eller en dator KAN du vara med på digitala möten. Oftast, har vi denna höst lärt oss, handlar det sedan om vilja och attityd. Har man varken dator eller smartphone är läget svårare.

Styrelsemöte

Att genomföra styrelsemöten digitalt är inte svårt. Har man väl provat på en gång är det inga större svårigheter att i fortsättningen ha digitala möten som komplement till fysiska. Som styrelsemedlem står du bakom styrelsens alla beslut, även om du personligen inte deltog i beslutet (eller för den delen tyckte annorlunda). Därför är det viktigt att delta. Naturligtvis är de fysiska mötena oerhört viktiga och kan inte ersättas i längden. Det nuvarande spridningsläget för covid-19 och de strikta rekommendationer som gäller i bland annat Sörmland gör dock att det är klart olämpligt att träffas i större grupper. Då är digitala möten en värdefull ersättare.

Årsmöten

Oavsett vilken metod man väljer är det fortfarande viktigt att medlemmarna har tillgång till verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Vi följer de stadgar vi kan men liv och hälsa går före. När ni väljer hur ni gör måste medlemmarnas rätt till inflytande och information stå i centrum.

Håll årsmötet utomhus i sommar med anmälan och gott om avstånd

Håll det inom den av stadgarna förespråkade tidsramen och skicka med ett förslag till beslut, eller till och med ett förslag till protokoll, med kallelsen. Ge alla medlemmar möjlighet att komma med synpunkter innan fastställt datum. Anse därefter besluten som fattade om inga protester inkommer. 

Glöm inte kretsen!

Vi vill också slå ett slag för kretsen. Alla kretsmöten utom ett har skjutits upp. Om ni vill ha hjälp att kalla till ett digitalt kretsmöte så ber vi er höra av er. Annars vet vi att ni nu är många som övat mycket med möten i olika former under året. I år kanske ni kan göra avsteg från den traditionella turordningen och låta den som känner sig säker bjuda in till kretsmötet.


Editerad av: Jennie Fornedal (2021-01-15 10:29:33)