Lägesrapport kring elkabeln Hedelunda Oxelösund inför årsmötet den 25 augusti

På årsmötet den 25 augusti kommer vi ta ställning till en motion inskickad av Björkviks hembygdsförening. Hembygdsförbundets styrelsen föreslår att motionen anses besvarad genom den skrivelse som gjordes i april. Här kommer en lägesrapport kring ärendet från den 18 augusti. Lägesrapport den 18 augusti.pdf

Motion till förbundet kraftledning (002).pdf   och   Skrivelse den 6 april.pdf


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-08-18 12:36:57)