Till minne av Thomas Ohlsson

Image Vår ordförande Thomas har under sommaren lämnat oss i stor saknad. Han valdes till ordförande i april 2019 och drog genast igång planeringen för riksstämman som planerades i Nyköping i maj 2020. Med stor entusiasm och ett överflöd av idéer tog han sig an den uppgift som låg framför oss. Han har under det år som gått gett förbundsstyrelsen många nya infallsvinklar och ifrågasatt sätt vi tänkt och gjort saker på av gammal vana. Bilden är från den sista aktiviteten vi hade tillsammans. Den digitala riksstämman den 23 maj då vi tog en lunchpromenad till Flens hembygdsgård. 


Vi kommer att sakna Thomas och all den energi har medförde och vi tänker på hans familj som förlorat en så starkt lysande själ. Versen i dödsannonsen här till vänster stämmer väldigt bra med den Thomas vi fick förmånen att lära känna: Image

Tack för allt 
Du oss har skänkt
För oss du strävat, 
på oss du tänkt
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne

 

Creative Commons-licens
Creative Commons-licens

 

 
 
 

 


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-08-10 09:35:32)