Upprop: Korgar i hembygdsföreningarnas samlingar

Uppropet som PDF: Upprop juni 2020.pdf

Under våren som gick arbetade vi mycket inför riksstämman med tema ”Slöjd, byggnadsvård och hantverk”. Vi upptäckte i detta sammanhang flera områden det vore spännande att utveckla tillsammans med er i hembygdsföreningarna. Däribland finns intresset för korgar ur era samlingar. Just nu jobbar hemslöjdsenheten på Sörmlands museum mycket med just korgar. Det gör de i samarbete med hemslöjdskonsulenterna vid Skånes hemslöjdsförbund och Östergötlands hemslöjdsförening. De har tillsammans producerat vandringsutställningen Älskade korg! En utställning om vår rika korgtradition, om olika korgtyper tillverkningssätt och material från olika delar av vårt avlånga land. Utställningen visas på Sörmlands museum till och med 11 oktober. Har ni möjlighet så är den verkligen sevärd!

Parallellt arbetar Sörmlands museum med projektet Korgen lyfter som syftar till att inspirera till ökat korgslöjdande och användande av korg. Vi ser att det finns ett relativt stort intresse för korg i samhället just nu. Samtidigt blir det allt färre i vårt land som behärskar konsten att tillverka korgar. Kunskapen att tillverka korgar är också en viktig del av vårt immateriella kulturarv som vi gärna vill behålla levande.

I samband med dessa projekt tycker vi från Södermanlands hembygdsförbund och Sörmlands museum att det vore intressant att veta mer om vilka korgar som finns i länets hembygdsföreningars samlingar. Vidare om ni känner till korgmakare/ korgslöjdare i era trakter både de som är verksamma nu men också om ni känner till de som varit verksamma tidigare. Detta för att få en tydligare bild av hur korgtillverkningen och korganvändandet sett ut i länet.

En förhoppning är att kunna visa en del av korgarna från era samlingar i samband med Hembygdsförbundets riksstämma på Sörmlands museum 2022 samtidigt som vi får en dokumentation av vad som faktiskt är bevarat och vilka kunskaper som finns.

För att få en överblick över vilka korgtyper och korgar som finns ber vi er som har korgar i era samlingar fotografera tre till fem korgar från dessa. Välj gärna olika korgtyper, både de som känns ”vanliga” som ni kanske har fler exempel av men också de som sticker ut. Det kan vara korgar som ni vet mycket om men också korgar som ni vill veta mer om som vi förhoppningsvis kan hjälpa er med att ta reda på mer om.

På nästa sida följer några frågor om era korgar. Ge de svar ni kan, ju fler desto bättre. Vi ser med spänning fram emot att få ägna lite tid under hösten med era spännande samlingar!

Nyköping den 12 juni 2020

Helena Åberg                                              Jennie Fornedal
Länshemslöjdskonsulent                          Hembygdskonsulent
Sörmlands museum                                  Södermanlands hembygdsförbund

Frågelista om korgar

Svara om möjligt på följande frågor om de korgar ni skickar bilder på:

Vad är det för typ av korg? Vad har korgen används till? Vilket material har korgen? Vem har ägt/ skänkt korgen? Vem har tillverkat korgen? Var är korgen tillverkad Ungefär hur gammal är den? Övrig information Vi skulle också gärna vilja ha svar på följande frågor:
Korgar i era samlingar
Hur många korgar (ungefär) har ni i era samlingar? Är det någon särskilt korg typ som är mer förekommande? Finns det någon som känns extra ovanlig eller unik?

Korgslöjdare idag
Känner ni till någon som tillverkar korgar idag? Vilken typ av korgar tillverkar de.

Tidigare korgslöjdare
Känner ni till tidigare korgslöjdare/ korgmakare? Vilken typ av korgar har de tillverkat?

Film- och bildmaterial
Har bilder eller filmer på människor som tillverkar korgar får ni gärna bifoga dem, eller information om dem också.

Svaren och bilderna mejlas till [email protected] eller till
Helena Åberg                          
Sörmlands museum                  Har du frågor? Ring Helena på Tel: 0709-461526
Box 314
611 26 Nyköping


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-06-12 09:41:05)