I nytt sällskap om gamla tider


Höstens nostalgiska berättarkvällar genomförs under oktober och november som ett samarbete mellan hembygds- och bygdegårdsrörelsen i Sörmland med stöd från Nämnden för kultur, utbildning och friluftsliv, Region Sörmland. Under den mörka hösten bjuder vi in till upplysta kvällar för samvaro, samtal och fika på den sörmländska landsbygden. Hjärtligt välkomna in i värmen!
  Arrangörernas Facebooksidor och -grupper finns här: SV SörmlandBjörkviks hembygdsföreningVadsbro-Blacksta hembygdsföreningVadsbro-Blacksta föreningsgårdBjörndammens masugn och Härads hembygdsförening

13 oktober kl 15 på Barvagården - Barvafilmen med kommentarer av sockenbor

Kom och se Barvafilmen. Inspelad under 1940-talet. Rune Johansson och Stig Wasberg, med stor kännedom om Barva socken, kommenterar filmen och berättar om händelser i Barva. Du kan ställa frågor och bidra med anekdoter/beättelser. Fri entré.

Barva bygdegård och hembygdsförening hälsar välkomna!

20 oktober kl 14 på Bygdegården i Björkvik - Björkvik under mellankrigstiden

Åke Mörner berättar om sin morfar Robert Mörner som skrev Björkviksboken 1933. Tillfälle för alla att minnas och berätta om Björkvik under mellankrigstiden. Kenth Ekroth med vänner underhåller med musik. Kaffeservering

Hjärtligt välkomna önskar Björkviks hembygdsförening och bygdegårdsförening

20 oktober kl 15 på Vadsbro-Blacksta föreningsgård - Berättarstund och filmvising - Från hålväg till motorväg

Jan Moberg, författare till boken ”Från hålväg till motorväg” inleder med att berätta och visa bilder om det sörmländska vägnätet, från medeltid till våra dagar. Genom Vadsbro och Blacksta passerade flera äldre, viktiga vägar. Vi får också ta del av en filmatiserad bilfärd som visar hur den gamla vägen från Björkvallakorset till Ålspånga gick, strax innan vägen byggdes om 1984.

Kaffeservering med hembakt bröd. Kostnad 75:-

Vadsbro- Blacksta hembygdsförening och föreningsgård hälsar välkomna!

31 oktober kl 19 Norrotens bygdegård - Leif Jacobsson berättar om trakten och underhåller

Leif Jacobsson berättar om Sköldinge, Valla, Lerbo och Norroten. Han kommer med all säkerhet att sjunga och spela också. Kaffeförsäljning finns.

Norrotens bygdegård och Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening hälsar välkomna.

14 november kl 19 på Dunkers församlingshem - Livet i Dunkers bergslag

Vi pratar om livet i Dunkerstrakten. Vardagsliv och skola i våra hembygder. Var med och berätta!

Föreningarna Björndammens masugn och Dunkers församlingshem hälsar välkomna

20 november kl 19 på Härads bygdegård - Bin och honung ur ett nybörjareperspektiv

Berättarkväll med Anders Pettersson. Kostnad: vuxen 40 kronor, ungdom 20 kronor. Då ingår

fika. 

Häradsortens bygdegård och Härads hembygdsförening hälsar välkomna

Image

 


Editerad av: Jennie Fornedal (2019-10-11 10:41:44)