Hembygdsrörelsens visionsarbete

På Ordförandekonferensen togs arbetet med visioner upp. På Sveriges Hembygdsförbunds stämma rapporterades det vidare om vad föreningar skickat in.

Erfarenheten av dessa båda tillfällen leder till slutsatsen att om en ska lyckas med ett visionsarbete måste en först komma överens om vad som menas med ”vision” Väldigt mycket som kommer upp handlar om hur en ska uppnå visionen, väldigt lite handlar om vad visionen är.  Det de flesta dock är överens om är att ett visionsarbete kan vara bra för alla organisationer för att se över vad det är som görs och varför det görs.

Vi börjar med en rapport från vår egen Ordförandekonferens den 3 maj i Björnlunda

I länken överst finns Eva Humbles sammanfattning av vad som kom upp. Under den är några rader ur sammanfattningen. Vi arbetade med fråga ett som gick ut till föreningarna i januari och som även rapporteras om på riksstämman nedan.

Anteckn ordfkonf

  • Erbjuda studiedag på hembygdsgård för skolorna
  • Aktiviteter under sommaren
  • Vara med och påverka framtiden för bygden/orten
  • Elever gör praktiskt arbete på en hembygdsgård
  • I läroplanen för åk 2 läser man om sin hembygd, ett bra tillfälle att prata med läraren om hembygdsrörelsens erbjudande/möjligheter.
  • Skapa mötesplatser kring traditioner
  • Fler företag till landsbygden
  • Bredband till landsbygden

På riksstämman i Stockholm den 21 maj rapporterade riksförbundets Visionsgrupp följande.

(Klicka på bilderna så blir de stora.)

20160521_110443Fotograf: 20160521_110443 20160521_111724Fotograf: 20160521_111724
20160521_112204Fotograf: 20160521_112204 20160521_112611Fotograf: 20160521_112611

RAÄs vision 2030

Riksantikvarieämbetet liksom många andra kulturaktörer jobbar också med visioner just nu. Här är RAÄs vision. Som deras representant sade; ”Det är nu det verkliga arbetet börjar.”