Tidigare mottagare

Hedersplaketten har en lång historia i Södermanlands hembygdsförbund. Ändå ser vi att det fortfarande finns många mycket värdiga mottagare kvar. På denna sida finns de som fått plakett sedan 1980 presenterade. Välj den fil som passar dig bäst.

Kronologiskt ordnade

Ordnade enligt nominerande förening

Alfabetiskt ordnade