Nominera din kandidat

Plakett och märke

 

 

 

 

 

 

 

På höstmötet 2012 utdelades de tre sista plaketterna. Hedersutmärkelsen utgörs nu, förutom märket, av ett konstverk av en Sörmländsk konstnär.

Årets konstnär

2013 Ann Haglund
2014 Nicke Helldorf
2015 Ebba von Wachenfeldt
2016 Olle Smed
2017 Knut H Larsen
2018 Ulla Ceder

Nominera er kandidat!

Alla de insatser som görs behöver verkligen uppmärksammas, nominera er kandidat. Här finner du information om hur du nominerar till en hederutmärkelse.

Bestämmelser-för-utmärkelse (Texten går också att läsa nedan.)

Nominering (Blankett för att nominera mottagare av hedersutmärkelse.)

Hedersnål beställs via Sveriges Hembygdsförbund: Medlemsartiklar  (Om det är problem med länken, välj ”för aktiva” i sidhuvudet och sedan ”Medlemsartiklar”)

Bestämmelser

för Södermanlands hembygdsförbunds Hedersutmärkelse kan tilldelas
Enskild medlem i hembygdsförening ansluten till Södermanlands Hembygdsförbund.
Annan som gjort värdefulla insatser för hembygdsrörelsen.

Förslag till kandidater lämnas av:

Enskild medlem av hembygdsförening.

Medlemsförening i förbundet.

Styrelsen för Södermanlands hembygdsförbund.

Kandidat skall gjort betydande insatser för hembygdsrörelsen på länsplanet och/eller på kommun/kretsnivå. Betydande insatser på föreningsnivå är meriterande.

Förslag på kandidat ska åtföljas av en utförlig motivering till utmärkelsen.

Ansökan skall vara hembygdsförbundets styrelse tillhanda senast den 15 mars för utdelning vid kommande årsmöte.

Södermanlands hembygdsförbunds styrelse beslutar vilka som skall erhålla utmärkelsen. Antalet utmärkelser begränsas till högst 5 stycken per år.

Utdelning till styrelseledamot i Södermanlands hembygdsförbund under pågående mandatperiod skall ej göras.

Hedersutmärkelsen utdelas vid hembygdsförbundets årsmöte eller vid annat lämpligt tillfälle.