Komplett förteckning av Per Berg

Hembygdsförbundets hedersplakett

1939 fick sex personer varsin silverplakett av Södermanlands hembygdsförbund för sitt arbete i den sörmländska hembygdsforskningens och hembygdsvårdens tjänst. Det var första gången förbundet delade ut sitt förtjänsttecken som då var utformat som gripen i Södermanlands vapen i Erik Dahlbergs berömda planschverk Suecia antiqua et hodierna. Den sörmländska gripen finns i hertig Karls vapen över ingången till porthuset i Nyköpingshus. Det är en kalkstensskulptur, huggen troligen under 1570-talet. Hans vapen finns också på en spiselhäll av järn, gjuten 1594.

Vad menar man då med en grip? Zoologiskt kan den beskrivas som ett djur med lejonets bakkropp och örnens vingar, klor och huvud med öron.

Från 1947 fanns plaketten även i brons. I guld har den utdelats ett fåtal gånger, 1958 till f. landshövdingen Bo Hammarskjöld, 1970 till landshövdingen Ossian Sehlstetdt och landsantikvarien Ivar Schnell.

1977 bytte förbundet tyvärr hedersplaketten med det anrika landskapsvapnet mot en annan förbundssymbol.

I det följande förtecknas samtliga mottagare av förbundets hedersplakett.

Per Berg

Förteckningen finns här nedan, men går också att läsa i PDF genom länken här.

Förteckning över utdelade plaketter

1939

Silver

Folkskollärare J A Karlsson, Enstaberga (hedersledamot)

Kyrkoherde Anders Hedwall Rute (tidigare Kjula)

Redaktör Knut Hellberg, Katrineholm

Friherre K K-son Leijonhufvud, Strängnäs

Kassör Jakob Lybeck, Nykvarn

Handlanden Viktor Pettersson, Nynäshamn

1940

Silver

Redaktör Iwar Nilsson, Trosa

Friherre E M Hermelin,

1941

Silver

Direktör Otto Lindeberg, Nyköping

Ingenjör Erwin Engel

1942

Silver

Riksantikvarie Sigurd Curman, Stockholm

Skriftställaren Mårten Sjöbeck

1945

Silver

Lektor Matts Essén

Auda Alm-Eriksson

Folkskollärare Philip Forsberg

1946

Silver

F. tillsyningsläraren Gustaf Helén

1947

Brons

Fil dr Anna-Maja Nylén, Uppsala

Christian Tenow

Kaj Tenow

Konservator Hjalmar Gustavson, Stockholm

1948

Silver

Fil dr Sten Florin

Fil mag Maj-Britt Florin

Brons

Fil dr Per-Olof Westlund

Albin Berg, Oxelösund

Gunhild Berg, Oxelösund

1949

Silver

Antikvarien Erik Bohrn, Stockholm

Bankkamrerare Edius Landegren, Nyköping

Museiintendenten Martin Nilsson, Nyköping

1950

Silver

Folkminnesupptecknaren Johanna Lundström

Folkskollärare Gustaf Wetter

Professor och fru Harry von Eckermann, Ripsa

Brons

Bokhandlaren Hilmer Grönkvist

1951

Silver

Teol kand Thomas Grahn

Brons

Snickaremästare Andreas Nilsson, Nyköping

1952

Silver

Elin Håkanson, Katrineholm

Astrid Svedberg, Nyköping

Folkhögskollärare Nils Dencker

1953

Silver

Redaktör Ernst J Lundquist

F d folkskollärare Karl Axelson

1954

Silver

F folkskolläraren Enoc Lindahl

Disponent Olle Redin, Eskilstuna

Brons

Stadskamrer Fredrik Claeson, Nyköping

1955

Silver

Anna Greta Påhlman, Nyköping

Gustaf Edlund, Nyköping

Bergsingenjör Elias Hermelin

1956

Silver

Rune Alison

Per Erik Berg, Nyköping

Brita Bonde

Helga Flyborg

Brons

Disponent Carl-Axel Andersson, Nyköping

Anton Carlsson, Nyköping

Agronom Edv. Lamberg

Fabrikschef Lennart Hamnlund, Nyköping

Kassörskan Thyra Janson, Nyköping

Kantor Filip Peterson

1957

Silver

F. landstingsdirektören Gösta Beijbom, Nyköping

Brons

Kapten Björn Colliander, Nyköping

Godsägare K A Nilsson, Nyköping

Kapten Wilhelm af Petersens, Nyköping

1958

Guld

F. landshövdingen Bo Hammarskjöld, Nyköping

Silver

Skogsinspektor Magnus Andersson

Fil dr Olof Arrhenius, Grödinge

Brons

Maskinsnickare Arvid Karlsson

1959

Silver

Direktör Åke Broman, Nyköping

Byggmästare Anders Diös

Stadsarkitekt Frej Klemming

F. länsarkitekten Arvid Stille, Nyköping

1960

Silver

Godsägare Eric Cervin

Friherre C-M Fleetwood, Björkvik

Brons

Nämndeman Fredrik Eriksson

1961

Silver

Bojan Sjöbom-Broberg, Nyköping

Överste Bertil af Burén, Nyköping

Författaren Ivar Lo-Johansson

Landsantikvarien Bertil Waldén, Örebro

Brons

Nämndeman Karl Andersson

Kantor Erik Hed

Bokbindare Th. Stenström

1962

Silver

Köpman Fritz Andersson, Eskilstuna

Stadskamrer Fredrik Claeson, Nyköping

Kantor Gerhard Lanninger

Stadsplanearkitekt Sven Tynelius

1963

Silver

Borgmästare Hilding Hjelmberg, Katrineholm

Grosshandlare Alvar Rosén

Brons

F. provinsialläkaren Per Hansson

1964

Brons

Louise Engfeldt

1965

Silver

J A Jonsson

Loui Jögi, Nyköping

Sven Nilsson

J G Weijnblad

1966

Silver

Maj Eriksson

Grevinnan Maud Törneros

Kyrkoherde Magnus Collmar

Fabrikschef Lennart Hamnlund, Nyköping

Brons

Erik Edberg

Maja Hamnlund, Nyköping

Erik Hultgren

Holger Jansson

Bengt Jägeberg

Solveig Jägeberg

Knut Larsson, Nyköping

Jan Lindberg, Nyköping

Nils-Erik Wallin, Nyköping

1967

Silver

F. vaktrmästaren vid Nyköpingshus Erik Eriksson

Harald Landberg, kronoarrendator och vårdare av Vårfruberga klosterruin

1968

Silver

Robert Anberg

Johan Lewin

Fotograf Eric Ericsson

F. provinsialläkaren Per Hansson

Gunnel Berg, Oxelösund

Evald Berg, Oxelösund

1969

Brons

Konstnären Uno Dewoon, Nyköping

1970

Guld

Landshövding Ossian Sehlstetdt, Nyköping

Landsantikvarien Ivar Schnell, Nyköping

Silver

Skogsmästare Gösta Gellerskog

Aina Liljestrand

F. länsarkitekten Åke Seberg

1972

Silver

Tora Andersson

Byggnadsarbetare Verner Broberg

Märta Carlsson

F. d borgmästaren Tore Hellberg

Lärarinnan Maja Lindström

Kamrer Axel Pettersson

Lantbrukare Nils Wirell

1973

Silver

Författaren Lennart Blom

Godsägaren Elof Hallstan

Lantbrukare Eric Jürss

Lantbrukare Olle Karlsson

Skogsarbetare Sive Karlsson

Folkskollärare Arvid Nerbo

Kantor Nils Segerberg

Fabrikör Helmer Swärd

1974

Silver

Herr Ingvar Carlsson

Herr Olof Magnell

Herr Eric Gustaf Blomqvist

Herr Gunnar Henricson

Elof Lundin, Årdala (se även 1989)

1975

Silver

Fru Anna Lisa Ekblom

Fru Liisa Gustafsson

Fru Bertha Gisslandi

Herr John Lysén

Herr Folke Andersson

Fru Ingeborg Andersson

Herr Sten Wahlström

Redaktör Carl Arne Hornberg

Herr Herbert Kinberg

Herr Herman Furelius

Fru Christina Wrangel

1977

Friherrinnan Thesy von Stedink

Herr Sven Steneskog

Godsägare Curt Törneros

Ingenjör Sven-Gunnar Broström

Herr Boris Wredenmark

Herr Carl Wilhelm Olsson

Notarie Lars Wellander

Ekonomintendent Bertil Thisell

1978

Folkskollärare Axel Björkman, Flen

Museiintendent Carl Gustaf Blomberg, Nyköping

Ulla Jansson, Stjärnhov

Erik Nilsson, Österåker

Kontraktsprost Bo Wahlund, Flodafors

1979

Karin Hermelin, Björkvik

Karl-Johan Rying, Vingåker

1980

Erik Petersson, Bälinge

Rune Gustavsson, Gåsinge

Dunja Bjerke, Strängnäs

Gösta Lundberg, Tunaberg

Börje Sturfält, Tuna

1981

Evert Karlsson, Aspö-Tosterö hembygdsförening

Hemming Wadenstein, Aspö-Tosterö hembygdsförening

Arne Lund, Strängnäs Gille

Evert Wahlberg, Strängnäs Gille

1982

Mauritz Söderlund, Vingåker

Bror-Erik Ohlsson, Eskilstuna

Anna Hylander, Runtuna

1983

Ingemar Pettersson, Tystberga

Anders von Stockenström, Ånhammar

Elisabeth von Stockenström, Ånhammar

Jonas Waern, Mariefred

Sven Westin, Nyköping

1984

Hildur Karlsson, Flen

Olle Lorin, Torshälla

Folke Jacobzon, Nyköping

Nils Sundelius, Vällingby

1985

Arne Zetterberg, Västerljung

Bror Malmkvist, Flodafors

Signe Hellsten, Vrena

Yngve Andersson, Mariefred

Curt Ohlsson, Mariefred

1986

Lis-Greta Calltorp, Nyköping

Lennart Alsander, Vingåker

Ingegerd Karlsson, Sparreholm

Maud Eriksson, Stjärnholm

Nils Eriksson, Stjärnholm

Bertha Rundqvist, Katrineholm

Carl Rundqvist, Katrineholm

1987

Evert Cidh, Vagnhärad

Karin Bergfeldt, Björnlunda

Holger Eriksson, Österåker

Maj-Britt Johansson, Tuna

Olga Hultman, Flen

Berndt Hultman, Flen

Karin Ohlsson, Floda

Tore Gustavsson, Vingåker

Olle Karlsson, Mariefred

1988

Erik Eriksson, Nävekvarn

Liisa Gustafsson, Gnesta

Nils Klevstig, Björnlunda

Margareta Lindén, Torshälla

Eliza Pettersson, Tystberga

Karin Pettersson, Tystberga

Gösta Pettersson, Svärta

Harry Tirfing, Vingåker

Anders Thunström, Svärta (postumt)

Thor Zetterberg, Vingåker

1989

Sune Cairén, Strängnäs

Ingrid Gustafsson,Vingåker

Bertil Jynfors, Flen

Lilly Jynfors, Flen

Ingrid Lundberg, Mariefred

Elof Lundin, Årdala (se även 1974 – silverplakett)

Lehna Johansson, Björnlunda

Åke Johansson, Björnlunda

Alf Hultgren, Gryt

Sigrid Nordh, Katrineholm (postumt)

Emanuel Olsson, Österåker

Torgny Olsson, Floda

1990

Fritz Axelsson, Turinge-Taxinge

Agne Bergman, Oxelösund

Göte Bergman, Björnlunda

Börje Björninger, Bettna

Bernt Edlund, Sköldinge-Lerbo

Erik Fredriksson, Lunda

Åke Fredriksson, Västra Vingåker

Anna-Greta Gutavsson, Mariefred

Sam Hagström, Trosa

Carl-Arne Hornberg, Nyköping

Birgit Jansson, Björkvik

Gunnar Pettersson, Floda

Britt-Charlotte Thörner, Vagnhärad

1991

Linnéa Carlsson, Björkvik

Holger Carlsson, Björkvik

Ingvar Dessle, Vrena

Gösta Gustavsson, Björnlunda

Birgitta Hennerstedt, Aspö-Tosterö

Arne Larsson, Västra Vingåker

Maj Lindh, Flen

Arne Lindblom, Eskilstuna

Gustav Lundberg, Mariefred

Martin Ohlsson, Västerljung

Lars Pettersson, Nyköping

Anita Sederström, Runtuna-Lid

Rune Sederström, Runtuna-Lid

Staffan Qvarnström, Stallarholmen

C G Palm, Flen

1992

Bertil Andersson, Åker

Edvard Andersson, Vagnhärad

Ingrid Andersson, Bälinge

Karin Främling, Oxelösund

Carl Gustav Hammarin, Malmköping

Lars Jolstedt, Strängnäs

Harry Karlsson, Mariefred

Vera Karlsson, Björkvik

Ellerth Karlzon, Västra Vingåker

Sture Larsson, Björnlunda

Ingrid Pettersson, Torshälla

1993

Sigvard Ejermo, Stigtomta

Gösta Fredriksson, Kila

Bert Gustavsson, Västra Vingåker

Leif Jacobsson, Malmköping

Lennart Johnsson, Västerljung

Karl Axel Karlsson, Flen

Richard Lundberg, Turinge-Taxinge

Marianne Nystedt, Strängnäs

Ivan Pettersson, Eskilstuna

Lars Serrander, Östra Sörmlands gruvförening

Stig Sjöberg, Katrineholm

1994

Eric Andersson, Stigtomta

Torsten Björnberg, Turinge-Taxinge

Helmer Carlsson, Björkvik

Göte Karlsson, Björnlunda

Ruben Karlsson, Vagnhärad

Inger Murman,

Sonja Skuncke, Mariefred

Leonard Ulvede, Åker

Agnes Virengren, Björkvik

1995

Gunnar Gustafsson, Björnlunda

Lennart Hendén, Malmköping

Sven Hultman, Lunda

Börje Johansson, Tunaberg

Inga-Britt Karlsson, Flen

Thord Neumüller, Vrena-Husby Oppunda

Bibi Rosengren, Nyköping

Åke Ruder, Näshulta

Tidningen Södermanlands Nyheter

1996

Kristina Bergström, Björnlunda

Yngve Andersson, Björnlunda

Lars-Olof Ericson, Oxelösund

Nils G Eriksson,

Inga Franzén, Flen

Maj-Britt Hedgren, Gryt

Herthi Johannesson, Björkvik

Sten Karlsson, Malmköping

Alf Larsson, Vråfolket

Pelle Nilsson, Nyköping

Bengt Oscarsson, Runtuna-Lid

Svea Skott, Kila

Göthe Tenselius, Tuna

1997

Sölve Bengtsson, Mariefred

Gretha Hulterstam, Tuna.

Sven Jansson, Kila

Gösta Johansson, Västerljung (postumt)

Harry Linder, Tystberga

Olle Lindqvist, Öja-Västermo

Rosemarie Lindqvist, Taxinge-Turinge

Bernt Pettersson, Torshälla

Nils-Hugo Widén, Malmköping

Erik Östdal Gustavsson, Östra Vingåker

1998

Elna Andersson, Tuna

Henning Berg, Strängnäs

Inga Eggerud, Katrineholm

Folke Franzon, Östra Vingåker

Holger Hellquist, Hällbybrunn

Sonja Johansson, Turinge-Taxinge

Bengt Johansson, Turinge-Taxinge

Åke Karlsson, Kila

Greta Leidare, Mariefred

Erik Pettersson, Runtuna-Lid

1999

Gösta Andersson. Ärla-Stenkvista

Lennart Ekholm, Nyköping

Stina Hultman, Lunda

Carl-Gustaf Ohlsson, Frustuna

Lars Erik Ekström, Oxelösund

2000

Torsten Andersson, Ärla-Stenkvist

Beryll Grandell, Eskilstuna

David Kinnerud, Björkvik

Jan Larsson, Lunda

Berit Nyman, Oxelösund

2001

Bernt Axelsson, Runtuna-Lid

Carl Johan Carlstrand, Östra Vingåker

Märta Duán, Björkvik

Gerd Johansson, Lunda

Ingrid Rydefalk, Gryt

AB Åkers Styckebruk

2002

Solveig Larsson, Hällbybrunn

Lena Hedström, Vagnhärad

Ingalill Wallin, Fogdö

Eva Nilsson, Tunaberg

Ingvar Nilsson, Tunaberg

2003

Karl-Gustav Andersson, Gryt

Margareta Harström, Mariefred

Maj Jacobsson, Malmköping

Bertil Sinander, Kila

Margareta Fridorff, Stallarholmen

2004

Ingrid Abrahamsson, Länna

Eva Andersson, Nyköping

Ivan Bratt, Frustuna

Berndt Johansson, Bälinge

Yngve Larsson, Stigtomta

Harald Ottosson, Västra Vingåker

2005

Gunborg Edefuhr, Vrena och Husby-Oppunda

Stig-Arnold Fagerberg, Fogdö

Erik Pettersson, Frustuna

Anders Thunholm, Vagnhärad

Siv Tolbäcken, Östra Vingåker

2006

Hans Carlsson, Kila

Harry Larsson, Västra Vingåker

Thure Pettersson, Trosa

Rune Öhlin, Katrineholm-Stora Malm

Allan Gustafsson, Österåker

2007

Ragnar Eriksson, Årdala

Håkan Karlsson, Björnlunda

Astrid Larsson, Östra Vingåker

Tommy Linder, Tystberga

Annagreta Risberg, Härad

2008

Allan Blomgren, Julita

Birgitta Fornander, Gryt

Britt Gustavsson, Mariefred

Håkan Norén, Nyköping

Paul Peterson, Näshulta

2009

Stina Andersson, Härad

Kerstin Blomgren, Kila

Göran Blomgren, Kila

Evert Lidén, Åker

Kurt Nordquist, Österåker

Rolf Åslin, Vagnhärad

2010

Sven-Olof Sederström, Tunaberg

Folke Melén, Tuna

Anna-Lena Bergström, Sörmlands museum

Sven-Olov Jacobsson, Östra Vingåker

Vidar Fellnert, Runtuna-Lid

Catrin Cedvén, Björnlunda

2011

Johansson Ann Björnlunda

Eriksson Einar Fogdöns

Söderbäck Gunilla Julita

Hellström Rune Runtuna-Lids  Gustafsson Rolf Ärla-Stenkvista  Dahlin Carl-Gustaf Öja-Västermo

2012

Assar Alexandersson, Nyköping

Lars Nystedt, Torshälla

Carl-Edvard Sturkell, Katrineholm

Leif Johansson, Östra Vingåker

Siv Dahlgren, Östra Vingåker