Annonsera!

Annonspriser

Bilden blir större om du klickar på den.

Sommar i Hembygden

90 mm bred, 65 mm hög, 650:-

90 mm bred, 130 mm hög, 1300:-

190 mm bred, 65 mm hög, 1300:-

Halvsida, 190 mm bred, 130 mm hög, 2600:-

Helsida, 190 mm bred, 270 mm hög, 5200:-

Original behöver vara redaktionen till handa senast den 8 maj 2017 för ”Sommar i Hembygden” och den 18 augusti för ”Temaresor”.

__________________________________________________

Bilden blir större om du klickar på den.

Dymlingen

Annonser  i tidningen beräknas på två spalter á 90 mm. Den trycks i 1600 exemplar.

Helsida, 3 600:-

Halvsida, 1 800:-

¼ sida, motsvarar 130 mm, 900:-

1/8 sida, motsvarar 65 mm,  450:-

7:- per spaltmillimeter

Minsta annons  30 mm