Digital arkivering

 

 

Tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Arkiv Sörmland startar vi nu upp ett projekt för att utveckla de ideella organisationernas kunskaper och  förutsättningar för att bevara sitt digitala material.
_______________________________________________

Just nu genomför vi en enkät inom ramen för projektet ””Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå”. Enkäten kartlägger den del av föreningarnas arkiv som består av elektroniska handlingar och digital information i olika former. Idag tycker vi kanske inte att e-post och hemsidor är så märkvärdiga – men ganska snart kommer detta att vara värdefullt forskningsmaterial! Genom att besvara enkäten bidrar du till ökad kunskap om föreningsarkiven , vilket är en viktig förutsättning för att kunna bevara er historia. Du får också möjlighet att göra en intresseanmälan för framtida medverkan i projektet.

Enkäten består av 9 frågor och tar c:a 10-15 minuter att besvara, beroende på era förutsättningar. Undersökningen pågår till till slutet av oktober, men besvara gärna enkäten så snart som möjligt!

Du hittar enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/YF9BHFJ

Läs mer om projektet här: http://www.e-arkivera.nu/

_______________________________________________

Inledningsvis söker vi nu en projektledare. Platsannons

Projektmedel är beviljade för 2017 och ytterligare pengar kommer sökas för 2018.

Projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny, digital nivå” handlar om långsiktig, digital arkivering. Det övergripande målet är att öka intresset och ge kunskap om digital arkivering i föreningar och ideella organisationer i Sörmland. En kartläggning ska göras över vad som finns både nationellt och lokalt gällande digital arkivering. I kartläggningen undersöks förutsättningar för föreningars digitala arkivering. Utifrån inhämtade kunskaper ska sedan föreningar informeras och utbildas om digital arkivering. I projektledarens arbetsuppgifter ingår kontakt/besök hos föreningar i länet. I slutet av året planeras för en workshop där företrädare för civilsamhället deltar.