Digital arkivering

 

 

Tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Arkiv Sörmland startar vi nu upp ett projekt för att utveckla de ideella organisationernas kunskaper och  förutsättningar för att bevara sitt digitala material.

Inledningsvis söker vi nu en projektledare. Platsannons

Projektmedel är beviljade för 2017 och ytterligare pengar kommer sökas för 2018.

Projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny, digital nivå” handlar om långsiktig, digital arkivering. Det övergripande målet är att öka intresset och ge kunskap om digital arkivering i föreningar och ideella organisationer i Sörmland. En kartläggning ska göras över vad som finns både nationellt och lokalt gällande digital arkivering. I kartläggningen undersöks förutsättningar för föreningars digitala arkivering. Utifrån inhämtade kunskaper ska sedan föreningar informeras och utbildas om digital arkivering. I projektledarens arbetsuppgifter ingår kontakt/besök hos föreningar i länet. I slutet av året planeras för en workshop där företrädare för civilsamhället deltar.