Års- och Höstmöten

Årsmöte 2018

Årets hedersutmärkelse i form av en Gråsugga, Ulla Ceder.

Årsmötesordförande Jan Eric Rosenqvist avtackas.

Vad vore ett årsmöte utan blommor?

Astrid Gustavsson, Pehr Bengtsson och Kerstin Pettersson. Astrid och Kerstin tilldelades hedersutmärkelsen 2018.

Kalle Bäck från Lidköpings universitet föreläste om det svenska dasset. Vad var det som hände därinne egentligen?

Årsmötet samlade 95 deltagare på Safiren i Katrineholm.

Leif Jacobsson lockade till besök på Gammaldags Malmköpings Marknad den 26 maj.

JFFotograf: JF

Vad betyder ”glöta” frågar Linda Eklund vid årsmötet på Arsenalen och diskussionerna tar vid.

Välkommen till Safiren i Katrineholm den 21 april.

Här är kallelsen Kallelse ÅM 18

Aktiviteten finns här

Verksamhetsberättelse 2017

Valberedningens förslag 2018

 

 

Höstmöte 2017

Välkommen till Åsa Folkhögskola den 18 november. Kallelse HM 17

Verkplan2018

Förslag till dagordning för höstmöte

 

Årsmöte 2017

Sker den 22 april. Kallelse ÅM 17

Inbjudan 2017          Verksamhetsberättelse 2016 a
Årsmöteshandlingar för 2017 med förslag till beslut.

Traditionsenlig kaffe och smörgås inleder dagen på Pelles lusthus i Nyköping. Foto JF

Styrelsen är vald och får stå för motionerandet genom att resa sig. Foto GD

Eva Andersson inleder dagen med att berätta om Pelles Lusthus och om Slottsvaken, som hon bjuder in till på eftermiddagen. Foto JF

<VBZSFGHSFsdknSKDnSKdNKSDSDFGAGFA

Hedersutmärkelsen 2017 utdelades till Inger Bergqvist, Jan Fridström, Barbro Rundström och Ingegerd Wachmeister. Foto GD

Jennie Fornedal och Pehr Bengtsson funderar över det där med tiden. Planeringen är inte alltid enkel att få till. Foto Mimmi

Innan stormen är allt tomt, tyst och lugnt. Vilken tur att det inte förbli så. Foto JF

Maria och Johanna Carlsson stod för underhållningen. Modern, svenska sånger avslutade dagen perfekt. Foto Mimmi

Muharrem Demirok från Linköping förklarade varför föreningslivet är avgörande för integrationen. Det är det nätverk föreningslivet kan erbjuda som är vägen till både språk, social samvaro och nätverk, vilket i sin tur underlättar vägen till arbete. Foto GD

Muharrem målar den historiska bilden, bilden av idag och pratar om ”utmaningar” Vi har löst dem förut, varför skulle vi inte göra det igen? Foto JF

Höstmöte 2016

Stensunds folkhögskola
Trosa den 19 november

Mimmi Johanssons bild av presidiet

Leif jacobsson och Göran Dahlberg uppmärksammas för sitt arbete. Foto Mimmi Johansson

Mycket folk är det på ett Höstmöte. Foto Mimmi Johansson

Karin Lindvall om nya länsmuseetmuseet. Foto JF

Linda Eklund presenterar SB 17. Foto JF

Workshop. Foto JF

Kallelse HM 16         Verksamhetsplan 17

Länk till aktiviteten (som försvinner efter mötet)

Årsmöte den 23 april på Safiren i Katrineholm

Hedersutmärkelsen gick 2016 till Jan Eric Rosenqvist, Lars Johansson och Cecilia Indebetou Lennartsson.

 

Programmet finns i denna länk:  Årsmöte 2016

Här finns också länkar till   Dagordning      Verksamhetsberättelse och bokslut 2015     Årsmöteshandlingar 2016

Nominera och föreslå till förbundsstyrelsen  Valberedare och styrelse finns också i länken.

 

Höstmöte 21 november 2015

Åsa Folkhögskola, Sköldinge

Förslag till Verksamhetsplan och Budget 2016 VP 16        Kallelse till höstmöte 15

Kajsa Enoksson får Hedersutmärkelsen av Pehr Bengtsson. Foto GD

Linda Eklund presenterar Sörmlandsbygden 2016. Foto GD

Presidiet för Höstmötet. Mötesordförande i mitten. Foto GD

Årsmöte 9 maj

JFFotograf: JF

Hedersutmärkelse 2015, Ebba von Wachenfeldt

GDFotograf: GD

Hedersutmärkelse 2015, Mats Hedblom, Bernt Jonsson, Magnus Josephson och Ellert Karlsson

GDFotograf: GD

Jan Eric Rosenqvist avtackas

Årsmöteshandlingar 2015

Verksamhetsberättelse 2014

 Program 15

Safiren i Katrienholm

Höstmöte den 15 november, Thomasgymnasiet i Strängnäs

Foto GDFotograf: Foto GD

Linda Eklund presenterar Sörmlandsbygden 2015

Foto GDFotograf: Foto GD

Höstmöte 2014

 

 

 

 

 

 

 

Höstmötet genomfördes med ett sextiotal deltagare. En motion behandlades och verksamhetsplanen för 2015 fastställdes.

Kallelse till höstmöte 14     Deltgarlista

Nu är handlingarna redo. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 samt program och förslag till dagordning. OBSERVERA att vi har en motion att ta ställning till på mötet!

VP 15                  Program höstmöte 14                 Länk till Maps Google 

Se karta under aktiviteter. Parkering finns framför skolan ,men antalet är begränsade.

 

Årsmöte den 3 maj 2014 på Safiren i Katrineholm

Göran DahlbergFotograf: Göran Dahlberg

Hedersutmärkelse 2014

Göran DahlbergFotograf: Göran Dahlberg

Årsmöte 2014

Program och dagordning
Verksamhetsberättelse 2013
Karta
Inbjudan med Program

Observera att deltagaravgiften är sänkt till 300 kronor per person.

Sista anmälan den 7 april

 

Vägbeskrivning till Djulö Det är alltså utfarten mot Norrköping, sedan vänster vid skylt mot Djulö. Två vänstersvängar senare är ni framme.

 

Höstmöte den 15 november 2014 i Strängnäs

Höstmöte den 16 november 2013

Foto J FornedalFotograf: Foto J Fornedal

Höstmöte 2013

 

Foto G DahlbergFotograf: Foto G Dahlberg

Linda Eklund, Sörmlandsbygden 2014

 

Foto G DahlbergFotograf: Foto G Dahlberg

Nordwall och Rosenqvist 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Safiren i Katrineholm (Gamla Folkets Hus)

 

VP 2014 Verksamhetsplan

 

HM 13 program inklusive dagordning

Kallelse

Karta

Tänk på att Djulögatan numer är avstängd mellan Vasavägen och Hantverkargatan.

________________________________________

Årsmöte den 4 maj 2013

Årsmötet i bilder.

 

Göran DahlbergFotograf: Göran Dahlberg

Hedersutmärkelse 2013

GDFotograf: GD

Kajsa Enoksson och Bernt Jonsson lämnar styrelsen. Jan Eric Rosenqvist avtackar.

GDFotograf: GD

Margareta Elg avtackas efter att ha gjort 12 eller eventuellt 13 årsböcker åt hembygdsförbundet.

GDFotograf: GD

Rolf Pettersson berättar om skogsbruk och kulturmiljövård. Inga trötta miner precis innan lunch

JFFotograf: JF

Gun Haglund har gjort keramikfigurerna som i år var både hedersgåvor och avtackningsgåvor.

JFFotograf: JF

Linda Eklund, Sörmlandsbygdens nya redaktör.

JFFotograf: JF

Vad betyder ”glöta” frågar Linda Eklund och diskussionerna tar vid.

GDFotograf: GD JFFotograf: JF

 


Årsmötet
ArsenalenVerksamhetsberättelse 2012Årsmöteshandlingar och valberedningens förslag
Kallelse 2013

Hitta hit!

Dagsprogrammet

 

 

 

 

 

________________________________________________

Höstmöte är den 17 november

JFFotograf: JF

Carl Edvard Sturkell, Siv Dahlgren och Leif Johansson. Höstmöte 2012

Höstmötet 2012 hade tema turism. Innan själva höstmötet fick vi därför höra Anki Sognefors och Jaqueline Hellsten berätta om hur man kan tänka för att utveckla besöksnäringen i närmsta hembygd.

Höstmötet innehöll förutom verksamhetsplanen även en motion i år. Dessutom utdelades tre av årets hedersutmärkelser i samband med mötet. Carl Edvard Sturkell, Siv Dahlgren och Leif Johansson uppmärksammades för sina insatser i hembygdsrörelsens tjänst.

JFFotograf: JF

Inspiration kring turism

Höstmötet hölls på Sunlight Hotel och Spa i Nyköping.

Motion

Dagordning

VP 2013

Hitta hit

 

Årsmöte 2012 den 5 maj i Trosa

Styrelseledamot Göran DahlbergFotograf: Styrelseledamot Göran Dahlberg

Delar av förbundsstyrelsen på årsmötet i Trosa 2012

Göran DahlbergFotograf: Göran Dahlberg

Jan Fridström och Inger Bergqvist avgår ur styrelsen på årsmöte i Trosa 2012

Göran DahlbergFotograf: Göran Dahlberg

Bengt Bodin på årsmötet i Trosa 2012

 

 

Här är en bildkavalkad från årsmötet. Under dagen bildades en arbetsgrupp för att arbeta Natur- och miljöfrågor i hembygdsrörelsen.

Inbjudan till Årsmötet 2012

Verksamhetsberättelse a 2011

Folkets hus i Trosa via hitta.se

Årsmöteshandlingar