Välkommen till Sörmland

2015-2016

Vi träffarna ute i länet har vi kommit överens om att här bygga en resursbank för hembygdsföreningarnas vidare arbete.

Det är nu klart att de sörmländska temaresorna kommer att presenteras i samma form som de skånska.

Turistgruppens lathund

Bildspel från möten nedan

Kontakter till kommunerna
Arbetsplan Möte i Strängnäs 17 mars Deltagarna vid de olika träffarna
Vad är temaresor? Möte i Tystberga 19 feb Temaresor 2015-Deltagarlista för nedladdning

Formulär för temaresa 2017

Formuläret är en word-fil. Hör av dig om du behöver ett annat format.

Prislista

Förslag för Temaresor 2017

Ett totalpris bör ligga mellan 300-350 kronor. Tänk på att kostnaden för buss tillkommer utöver detta för besökarna.

Kaffe och macka/kaka-bulle på hembygdsgård eller liknande; 50:- / person

Guidning inklusive ev inträde i hembygdsmuseum; 20-30:-/ person

Lunch genom krögare är svårt att påverka, men försök att hålla priset på en sådan nivå att föreningarna verkligen kan ta ut avgifter för sina insatser.

Våra sponsorer är fortfarande Sörmlandsbanken och Sparbankenrekarne tillsammans med den kunskapsbank som kommunerna stöttar oss med.

2014

Inbjudan till Idédag den 21 oktober finns här;  Temaresor i våra hembygder Slutrapport från projektet 2013 finns här; Välkommen till Sörmland 2013 slutrapport

2013

Nu är sista seminariet genomfört och vi som deltagit har fått mycket att fundera över. Så småning om kommer minnesanteckningar att samlas på denna sida. Vi vill tacka alla som medverkat. Kursdeltagare, Flens hembygdsförening som stått för värdskapet, STUAs seminarieledare som presenterat en delvis ny värld för oss, Sörmlands sparbank, Stiftelsen Rekarne och Länsstyrelsen som bidragit med de ekonomiska förutsättningarna. Sista kvällen arbetade vi med Värdskap och för att dessa tanka ska leva vidare kommer här en matnyttig länk http://www.vardskapet.se/ Under 2014 fortsätter arbetet i annan form.

Foto J FornedalFotograf: Foto J Fornedal

Diskussioner om hembygdsturism tillsammans med STUA

Diskussionerna och a-ha-upplevelserna avlöser varandra när hembygdsföreningarna träffas för att lära mer om turism och besöksnäring.   Under 2013 genomförs en seminarieserie i samarbete med STUA

Foto Eva Landelius, 2009Fotograf: Foto Eva Landelius, 2009

Foto Eva Landelius, 2009

I en satsning för att höja kvaliteten på verksamheten och öka antalet besök hos föreningarna i länet, med eller utan hembygdsgård, genomför vi denna utbildning som tar upp områden som till exempel; Vilka reseanledningar finns i deltagarnas omgivning? Hur kan man använda dem till sin fördel? Hur man fångar besökarens intresse, både innan besöket och på plats? Värdskapets betydelse före, under och efter besöket. Inbjudan Projektet finanisieras av Länsstyrelsen, Sörmlandsbanken och Rekarnestiftelsen.

2012

Under 2012 arbetar förbundet på flera områden med att starta processer och tankegångar som ska leda till att fler möter den sörmländska hembyden, som medlemmar eller som tillfälliga turister. Jennie FornedalFotograf: Jennie Fornedal Tillsammans med SHFs Tillgänglighetskonsulent Gunnar Häger sker ett projekt som syftar till att göra hembygdsmiljöerna mer tillgängliga för fler. Projektet finansieras med hjälp av Tillväxtbanken (Sörmlands sparbank) och Stiftelsen Rekarne Sparbank.