Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial om den sörmländska hembygdsrörelsen. Det är fritt fram för de sörmländska hembygdsföreningarna att kopiera upp dessa till evenemang.

Den blå texten är en länk till en pdf med hela dokumentet i. Här gärna av er med frågor.

Med plats för föreningen Detta material togs fram i samband med Hembygdens år 2016. Här finns plats för information för den egna föreningen. Ytan är 10*21 cm. Hör av er för mer information.

Hembygdens helg 2016 engelska

 

Materialet ovan finns också på engelska.
Fyrdelad A4 tryck 2017 Detta material tryckes upp inför Släktforskardagarna 2015 och är nu något uppdaterat.
Info 17 Detta material togs fram inför Släktforskardagarna 2015 med släktforskare i åtanke.
Info 2017 Detta material togs fram inför Släktforskardagarna 2015 med släktforskare i åtanke.